تهران - منطقه ۶
م. جهاد (فاطمی) - خ .جهان مهر -کوچه بوعلی سینا غربی - پ. ۶۱
تلفن
021-88951372-6
ایمیل
info@powercontrol.ir

شرکت های همکار

• شرکت مهندسی فناوران طرح دلتا (در زمینه برق و کنترل) .

• شرکت مهندسی آگاهان (مدیریت و کنترل پروژه).

• شرکت آریا پترو آب (پروژه های مرتبط با آب).

• شرکت بازرگانی ساخت واردات پارس (بازرگانی).

• شرکت تولیدی پگاه باتری- (در حال احداث) تولید باتری خودرو .

• شرکت کنترل سازه پیام (در حال احداث) ساخت سازه های فلزی.

• صنایع فلزی سازه های سنگین ایران- ساخت اسکلت فلزی.

• شرکت فاطمیون شرق در زمینه تولید مصالح ساختمانی به شماره تأسیس ۲۸۶۰۲/ث/۳۲/۸۸